Vi tilbyder

Velkommen til et konsulentfirma der har erfaring med at skabe bedre og mere effektive processer til gavn for både virksomheden, samt medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vores erfaring er fra administrative miljøer i private virksomheder, kommunale arbejdspladser og sunhedsvæsnet.

Vores force er at kombinere et traditionelt fokus på data i forbindelse med effektiviseringer med en stor indsigt i de berørte organisationer og de personer der arbejder i dem.

En typisk opgave:

Udfordring

Lang ventetid i spidsbelastning, ingen kommunikation mellem to afdeling og ingen viden om patientflow.

Ønske

Forbedret udnyttelse af ressourcer, højere patientkvalitet og medarbejdertilfredshed i to samarbejdende ambulatorier (hospital).

Handlinger
 • Kortlægge opgaver, patientflow, ressourcer, kommunikation og møder
 • Involvering af alle faggrupper i kortlægning, løsning, forbedring og implementering: Læger, sygeplejersker, radiografer, sekretærer og ledere.
 • Skabelse af bevidsthed og ønske om behov for forandring, opbygge viden om eksisterende situation og tilføje ny viden og kompetencer samt fokus på opfølgning
 • Etablering af lokal mødestruktur, procedurer for kontakt og opfølgning
 • Forbedret planlægning af ressourcer, så man ikke gør som man plejer.
Resultat

Det har bl.a. medført mindre ventetid, mindre stress og større kapacitet og produktivitet for samme, eller færre ressourcer

Eksempel på opgaver

 • Forberede, facilitere, koordinere og følge op på implementering af tavlemøder og KPI’er på et stort danske hospital.
 • Præsentere effektiviseringsmuligheder i et hospitals laboratoriefunktioner, på baggrund af observationer, interviews og dataanalyse
 • Turn around for sekretærgruppen (40+ personer) på stor medicinsk afdeling med dårligt samarbejde, uklare processer og massiv opgavebunker => Tranparente processer, tydelige arbejdsbeskrivelser, ensartet kvalitetsniveau, bedre samarbejde, bunkeafvikling og lavere sygefravær
 • Projektledelse og facilitering af kortlægning og forbedring af hovedprocesser i en socialforvaltning i en stor danske kommune, således at aller følger fælles vedtagne retningslinjer
 • Kortlægning og forbedringer i udnyttelsen af lægeressourcerne på en afdeling
 • Planlægge og afholde værdikædeanalyser, samt strukturering og systematisering gennem 5S aktiviteter
 • Forberede og gennemføre implementering af ledelsessystemer certificeret efter ISO 9001/14001 og OHSAS18001

 

Metode – kort fortalt

Kortlægge, forbedre og implementere nye arbejdsgange og processer, med udgangspunkt i empiri, samtaler, medarbejderworkshops, data fra ledelsessystemer med mere.

Se mere detaljeret på andet indlæg