Velkommen til

K12 konsulenter har mange års erfaring med organisationsudvikling med fokus på drift, kvalitet og arbejdsmiljø.

Kompetencer

 • kortlægge processer og arbejdsgange i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere.
 • understøtte kortlægning ved hjælp af eksisterende date, eller supplerende data
 • tag udgangspunkt i organisationens strategi og mål
 • lægge en plan for at en sammenhæng mellem mål og strategi og den dagligdag medarbejderne agerer i
 • iværksætte aktiviteter til kortlægning, udvikling, løbende forbedringer.
 • Etablere en governance struktur, herunder møderække og tavlemøder.

Erfaring

 • Driftsmålstyring – tavlemøder
 • Hvad er kerneopgaven
 • Mål med mening
 • Bunkeafvikling
 • Opgaveudjævning
 • Kompetencematricer og udvikling
 • Proceskortlægning og forbedring
 • Kvalitetsledelse
 • Miljøledelse
 • Arbejdsmiljøledelse